Berggorilla

De berggorilla is een van  de grootste primaten (aapachtigen) in de wereld. Een mannelijke berggorilla kan wel 1.9 meter groot worden!  Zijn  armwijdte is ongeveer 2,3 meter en hij weegt ongeveer 220 kg. Een volwassen mannelijke berggorilla is twee keer zo groot als de vrouwelijke berggorilla. Een vrouwelijke berggorilla weegt ongeveer 98 kilogram en is 1,5 meter. Opmerkelijk is dat hun armen langer zijn dan hun benen.

A Female Mountain Gorilla
Een vrouwelijke berggorilla

Berggorilla populatie

De berggorilla is een van de twee soorten van de oostelijke Gorilla. Er zijn twee populaties: de ene vindt men in het vulkanische gebergte in het Virguna nationaal park in Centraal-Afrika. De andere vindt men in het Bwindi Impenetrable nationaal park van Oeganda. In 2010 waren er nog ongeveer 790 berggorilla’s in de wereld. Ze zijn met ernstig uitsterven bedreigd.

Leefgebied van de berggorilla 

Berggorilla’s hebben langere haren en een dikkere vacht dan andere gorilla’s omdat ze op grote hoogten leven (2500-4000m). Ze vertoeven in bamboe bossen waar de gemiddelde temperatuur tussen 8C en20C is.

Interessante weetjes over de berggorilla

Elke berggorilla heeft een unieke neusafdruk. Volwassen mannetjes hebben meer uitgesproken knobbels op de boven- en achterkant van hun schedels.  Dit geeft hun hoofd een kegelvorm. Volwassen gorrilavrouwtjes hebben deze knobbels veel minder uitgesproken. Ze hebben ook langere kaken en tanden. De volwassen mannetjes hebben een strook zilver haar op hun rug en heupen. Daarom noemen we volwassen mannetjes ook wel Silverbacks of zilverruggen. Hun ogen en oren zijn klein in vergelijking met hun groot hoofd en hun kale, glanzende zwarte neus.

De berggorilla leeft voornamelijk een landdier. Hij loopt meestal op handen en voeten. Ze  klimmen enkel in fruitbomen die hun enorme gewicht kunnen dragen. Als ze gehaast zijn kunnen ze ook voor korte tijd op hun twee benen lopen.

Berggorilla’s zijn vooral actief tijdens de dagen. Ze spenderen het meeste tijd aan eten aangezien ze hun grote lichaam moeten onderhouden. Ze zoeken vooral naar voedsel vroeg in de ochtend en dan rusten ze uit tijdens de late voormiddag en rond de middag. Na de middag gaan ze weer op zoek naar voedsel om dan ‘s nachts te gaan slapen.

Elke berggorilla bouwt een eigen nest van bladeren en planten om in te slapen. Moeders delen meestal hun nesten met hun baby’s. De jongen verlaten hun nest wanneer de zon opkomt (rond 6 uur ‘s ochtends) behalve wanneer het weer somber en koud is.

Wat eet een berggorilla?

De berggorilla is voornamelijk een planteneter. Hun belangrijkste bron van voedsel isbladeren, scheuten enz. . Hiernaast eten ze ook schors, wortels, bloemen, vruchten en kleine ongewervelden. Volwassen mannetjes kunnen tot 35 kg planten per dag eten, een vrouwtje slechts 18 kg.

Berggorilla baby ‘s

Een pasgeboren berggorilla weegt ongeveer 1,8 kg en besteedt de eerste paar maanden van zijn leven onder de hoede van zijn moeder. De moeder draagt haar baby’s op haar rug. In het begin zal de moeder zich voortdurend bezighouden met de zuigeling. Na ongeveer vier of vijf maanden beginnen ze te lopen. Hij begint planten te eten tussen 4 en 6 maanden. Na 8 maanden eet hij regelmatig vast voedsel. De moeder stop met haar kind borstvoeding te geven wanneer het ongeveer 3 jaar oud is, maar de jonge berggorilla zal nog steeds dicht bij zijn of haar moeder willen blijven. Berggorilla krijgen om de 6 tot 8 jaar baby’s.

De meeste mannelijke berggorilla’s en ongeveer 60% van de vrouwtjes verlaten hun ouders. Mannetjes verlaten de groep wanneer ze ongeveer 11 jaar oud zijn. Het scheidingsproces verloopt  erg traag. Eerst zullen zij meer en meer tijd besteden buiten de groep totdat ze uiteindelijk de groep voor goed verlaten.

Humans might be big, but the Mountain Gorilla is the world's biggest primate
Mensen zijn groot, maar de berggorilla is de allergrootste aapachtige!

De berggorilla leeft in een groep van ongeveer 6 tot 12 gorillas. Normaal gezien zal de oudste en de grootste mannelijke zilverrug een familie van 3 vrouwen en 4 of 5 nakomelingen leiden. De zilverrug leidt de groep naar goede eetplaatsen gedurende het hele jaar. Hij zal ook proberen om conflicten binnen de groep op te lossen en de groep te beschermen tegen roofdieren. De leider is het centrum van aandacht tijdens hun vrije tijd en jonge berggorilla’s zullen vaak dicht bij hem vertoeven en met hem willen spelen. Als een moeder berggorilla sterft of de groep verlaat, zorgt de zilverrug meestal voor haar nakomelingen. Een ervaren zilverrug kan stropersvallen  verwijderen van de handen of voeten van andere de leden van de groep. Als de zilverrug sterft of wordt gedood door ziekte, ongeval of stropers, kan de familiegroep worden verdeeld, tenzij een andere zilverrug zijn plaats inneemt.

De berggorilla brengt relaties tot stand binnen de groep en versterkt deze tijdens hun vrije tijd tijdens de middag. De vrouwtjes kammen hun nakomelingen regelmatig om er voor te zorgen dat er geen vuiltjes of vlooeien in hun vacht zitten. Ze leren hen ook hoe ze moeten communiceren en zich gedragen binnen de groep door met hen te spelen. De zilverrug en de volwassen vrouwtjes nemen zelf vaak deel.

 Nog meer weetjes over de berggorilla

Berggorillas kunnen meer dan 25 verschillende geluiden maken. Deze worden gebruikt om te communiceren in de dichtbegroeide bossen. Geluiden zoals gekreun en geblaf worden het vaakst gehoord tijdens het reizen. Deze geluiden geven de verblijfplaats weer van individuele groepsleden. Geschreeuw en gebrul worden door de zilverrug gebruikt als alarm of waarschuwing. Diepe, rommelende, boerende geluiden geven weer dat de berggorilla’s tevreden zijn. Dit hoort men het vaakst tijdens de voeding- en rusttijden.

Berggorilla’s zijn erg bang voor bepaalde koudbloedige dieren maar het is niet duidelijk waarom. Zo zijn jonge berggorilla’s bijvoorbeeld bang van kameleons en rupsen. Ze zijn ook bang van water. Zo zullen ze enkel een stroom oversteken met behulp van een boomstam, om zo hun voeten niet nat te maken.

De bedreigde berggorilla

Berggorilla’s worden vooral bedreigd door illegale jacht, oorlog, ziekte, ontbossing en illegale dierenhandel. Ze worden ook vaak gedood door vallen die bestemd zijn voor andere dieren. Er wordt ook op gorilla’s gejaagd voor hun hoofden, handen en voeten. Deze delen van het lichaam worden verkocht aan verzamelaars. Baby berggorilla’s worden verkocht aan dierentuinen, onderzoekers en dierenwinkels. Wanneer een baby van een berggorilla wordt weggenomen zal ten minste één volwassene in de groep sterven omdat het tot de dood zal vechten om het jong te beschermen. Al deze activiteiten hebben een daling veroorzaakt in de bevolking van berggorilla’s. Pogingen tot instandhouding zijn begonnen door deze indrukwekkende dieren te beschermen.