Największe gady na świecie!

Największe gady świata

Gady są kręgowcami. Wdychają powietrze przez płuca, wysiadują pokryte skorupką jajka, a ich skóra jest pokryta łuskami. Są zwierzętami zmiennocieplnymi, co oznacza, że temperatura ich ciała zmienia się wraz z pogodą. Większość gadów je mięso. Gady są zwykle mniej mądre niż ssaki i ptaki. Chronią się poprzez kamuflaż. Krokodyle, żółwie wodne, niektóre jaszczurki i węże syczą głośno gdy zostają zaatakowane. Wszystkie, z wyjątkiem węży i niektórych jaszczurek, mają 4 nogi. Różnią się od żab brakiem stadium larwalnego. Największym gadem świata jest krokodyl różańcowy.

Istnieją 4 grupy gadów:

a) Krokodyle i aligatory.

b) Hatteriowate z Nowej Zelandii. Istnieją tylko 2 typy hatteriowatych.

c) Żółwie morskie i lądowe.

d) Jaszczurki i węże.